fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Mt 16, 21-27

2 miesiące temu

Niedziela XXII Tygodnia Zwykłego
Ewangelia: Mt 16, 21-27
Słowo na pustyni: krzyż

Jezus reaguje ostro na słowa Piotra, który chce Go bronić przed Krzyżem. To nie cierpienie jest jednak tragedią, a zatracenie duszy. Krzyż to część drogi, jaka prowadzi do zbawienia. Odrzucając Krzyż, Jezus odebrałby ludziom zbawienie. Odrzucając krzyż, oddalamy się od daru Odkupienia, które dokonało się na Golgocie.

Cierpienie może Cię dotknąć w różnej formie, zawsze jednak będzie czymś niechcianym, czymś, co budzi lęk i sprzeciw. To bardzo ludzkie. Dlatego Piotr zareagował tak, jak zareagował. Być może reagujesz tak samo, gdy cień krzyża pada na Ciebie lub Twoich bliskich. Bóg jednak chce, abyś umiał na krzyż spojrzeć z Jego perspektywy. Cierpienie zanurzone w Męce Jezusa przestaje być bezsensowne. Staje się narzędziem do osiągnięcia celu, jakim jest Łaska Zbawienia.

Jak radzisz sobie z cierpieniem w swoim życiu? Odrzucasz swój krzyż czy starasz się go dzielnie dźwigać? Czy szukasz sensu tego, czego doświadczasz w historii Odkupienia – jakie miejsce w hierarchii wartości w Twoim życiu zajmuje Krzyż Jezusa i Twój codzienny krzyż? Czy troszczysz się, jak Piotr, bardziej o swoją doczesność, czy o życie wieczne?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.