fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Łk 5, 1-11

5 miesięcy temu

Czwartek XXII Tygodnia Zwykłego
Ewangelia: Łk 5, 1-11
Słowo na pustyni: głębia

Jezus powołuje Piotra do wypłynięcia na głębię jego powołania. Piotr jeszcze nie wie, jak niesamowita będzie droga dla rybaka ludzkich dusz. Cudowny połów ryb wprawia Piotra, Jakuba i Jana w zdumienie. Zostawiają wszystko i idą za Jezusem. Odnajdują w sobie głębię, o której jeszcze przed chwilą pewnie nie wiedzieli.

Każdego dnia Jezus przychodzi do łodzi Twego życia i zachęca Cię do wypłynięcia na głębię swojego życiowego powołania. Bez względu na to, czy jesteś osobą świecką czy konsekrowaną, nie jesteś powołany do tego, aby tkwić na mieliźnie lub w porcie. Jesteś powołany do tego, by zarzucać sieci uplecione z nauki Ewangelii i możesz to robić na wiele, wiele różnych sposobów.

Co jesteś gotowy zostawić, aby pójść za Jezusem? Czy w ogóle jesteś gotowy za Nim pójść, czy może wielkość Boga wzbudza w Tobie poczucie własnej słabości i niegodności, by przebywać w Jego obecności? Na jaką głębię Bóg zaprasza Cię, by wypłynął? Czy odczuwasz w sobie pragnienie życia bardziej dla Boga i Jego spraw?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.