fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Mk 6, 17-29

2 miesiące temu

Sobota XXI Tygodnia Zwykłego
Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela
Ewangelia: Mk 6, 17-29
Słowo na pustyni: wolność

Tylko człowiek, który jest wewnętrznie wolny, jest w stanie, jak Jan Chrzciciel, głosić Prawdę Ewangelii i być gotowym zapłacić za to najwyższą cenę. Uwięziony za kratami więzienia, prowadzony na ścięcie Jan był bardziej wolny, niż Herod z grzechem, który zniewolił jego serce.

Bóg pragnie, abyś żył Prawdą i głosił Prawdę. Nigdzie w Ewangelii Jezus nie nawołuje swoich uczniów do tolerancji, politycznej poprawności czy chodzenia na kompromis ze złem. Ale nie obiecuje Ci także, że świat przyjmie Twoją misję głoszenia Dobrej Nowiny z pokorą. Nieuporządkowane sumienia będą próbowały uciszyć Prawdę na różne sposoby. Taki jest los uczniów Tego, który jest Znakiem Sprzeciwu.

Jak odnajdujesz się we współczesnym świecie źle pojętej wolności? Czy masz odwagę zło nazywać złem, a grzech grzechem? Czy trwasz przy Prawdzie, nawet jeśli oznacza to dla Ciebie bolesne konsekwencje, takie jak odrzucenie, szyderstwo, odcięcie od jakichś dóbr? Czy masz masz w sobie wolność głoszenia Prawdy, mimo konsekwencji, jakie może ono za sobą pociągnąć?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.