fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Mt 16, 13-20

2 miesiące temu

Niedziela XXI Tygodnia Zwykłego
Ewangelia: Mt 16, 13-20
Słowo na pustyni: Kościół

Jezus wyjawia Piotrowi misję, jaką dla niego przygotował. To Piotrowi zostaną wręczone klucze do Królestwa Bożego. To Piotr będzie skałą, na której Jezus zbuduje swój Kościół. Skałą, czyli opoką. Piotr, z całym bagażem swojego człowieczeństwa, ze swoimi błędami, ale i ze swoim gorącym, pragnącym wypełniać wolę Boga sercem.

Minęło dwa tysiące lat i Kościół ustanowiony przez Jezusa nadal trwa. I tak, jak jego pierwszy papież, ma swoją niedoskonałą, ludzką stronę. Nie przestaje być jednak Kościół opoką dla tych, którzy wierzą, że Jezus jest Mesjaszem, który zbawił świat. Spójrz dziś na Kościół przez Boże okulary: łączy on w sobie grzeszność człowieka i świętość Boga.

Czy odnajdujesz w Kościele swoją opokę? Czy rozpoznajesz lekarstwa, jakie w Kościele – szpitalu dla chorych dusz, pozostawił Jezus? A może za bardzo przeszkadza Ci grzeszność innych ludzi? Czy dostrzegasz obecność Jezusa w Kościele? Kim dla Ciebie jest Jezus? Czym dla Ciebie jest Kościół?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.