fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Mt 24, 42-51

2 miesiące temu

Czwartek XXI Tygodnia Zwykłego
Ewangelia: Mt 24, 42-51
Słowo na pustyni: czujność

Jezus wzywa do czujności, która jest świadomością wiary. Człowiek, który zachowuje czujność, modli się każdą czynnością i relacją. Jego życie i oczekiwanie na spotkanie z Bogiem jest nieustannym wyglądaniem i nasłuchiwaniem głosu Tego, za którym tęskni serce.

Czuwaj i zachowaj gotowość spotkania z Jezusem, to lekcja dzisiejszej Ewangelii. Czy masz tę lekcję dobrze przepracowaną? Jezus pragnie, abyś dobrze wykorzystał czas, jaki pozostał do spotkania z Nim. Abyś się dobrze do tego spotkania przygotował. Kościół daje Ci wiele narzędzi, które pozwolą Ci uformować serce na to spotkanie.

Czy Twoje serce jest napełnione tęsknotą oczekiwania? Jak wygląda Twoje oczekiwanie – zachowujesz czujność, starasz się świadomie budować swoją codzienną modlitwę na obietnicy przyjścia Jezusa? Czy korzystasz z sakramentalnych darów Kościoła, aby formować swoją wiarę? A może coś Cię oddala od tego stanu duchowego skupienia i czujności – co jest ważniejsze w Twoim życiu, niż Bóg: obowiązki, relacja z jakąś osobą, hobby? W jakich strefach swojego życia powinieneś popracować nad postawą czujności i gotowości, aby przyjście Jezusa nie zaskoczyło Cię nieprzygotowanym?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.