fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Mt 23, 1-12

2 miesiące temu

Sobota XX Tygodnia Zwykłego
Ewangelia: Mt 23, 1-12
Słowo na pustyni: sumienie

Jezus wypowiada słowa surowej krytyki pod adresem faryzeuszów i uczonych w Piśmie. Jego nauka demaskuje ich pychę i obłudę, obnaża ich wyuczone w Prawie, lecz nie nawrócone serca. Wiedza nie idzie w parze z wiarą. Obłuda tych, którzy mają prowadzić innych do Boga, boli Jezusa. 

Serce jest źródłem życia, lecz pycha jest źródłem wszelkiego grzechu. Jaki stan serca, taka jakość życia. Jakie serce, taka wiara, i takie wypływające z niej uczynki. Nawrócone, kochające Boga i wierzące Jego Słowu serce nie żyje na pokaz i nie potrzebuje karmić swojej próżności. Swoje surowe napomnienie Jezus kieruje dziś także do Ciebie. Przez łaskę wiary jesteś powołany do zostawiania w swoim życiu śladów, po których inni również odnajdą Boga.

Jaki jest fundament Twojej relacji z Bogiem i z ludźmi? Czy idziesz przez życie drogą pokory, czy pychy? Jakie znaczenie w Twojej codzienności ma Twoja wiara? Czy wypływają z niej szczere akty miłości i miłosierdzia, czy może szukasz dowartościowania, docenienia, zauważenia i pochwał? Czy Twoje serce prawdziwie się nawróciło? Czy słyszysz i idziesz za surowym głosem swojego sumienia, przez które Bóg pragnie Ci przypomnieć, że pozory nie wystarczą do zbawienia?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.