fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Mt 19, 16-22

2 miesiące temu

Poniedziałek XX Tygodnia Zwykłego
Ewangelia: Mt 19, 16-22
Słowo na pustyni: doskonałość

Do Jezusa przychodzi Młodzieniec, który pragnie wiedzieć, co ma zrobić, aby osiągnąć życie wieczne. Jego życiowa postawa może wielu zawstydzić, bo jak wyznaje Jezusowi, już przestrzega wszystkich przykazań. Nie wystarcza mu jednak konieczne minimum, jest w nim pragnienie doskonałości, lecz jeszcze mocno zagłuszane przez to, co oferuje świat. Rada Jezusa zasmuca go i odchodzi. Jeszcze nie jest gotowy wejść na wyższy stopień doskonałości wiary, na który zaprasza go Bóg.

Czy nosisz w sobie pragnienie doskonałości? A może zadowala Cię wystarczające minimum? Z czego trudno Ci zrezygnować, aby zrobić w swoim życiu więcej miejsca dla Boga? Czy myśl o rezygnacji z jakichś dóbr doczesnych wywołuje w Tobie smutek?

Bóg pragnie, abyś się doskonalił, abyś nieustannie wzrastał w wierze. Jedną z dróg tego wzrostu jest umiejętność rezygnacji z dóbr świata doczesnego dla pozyskania dóbr królestwa wiecznego. Zrób dziś mały rachunek sumienia z tego, jakie dobra mają dla Ciebie większą wartość – dobra duchowe czy dobra materialne? Co możesz dziś oddać, aby stać się jeszcze bardziej podobnym do Jezusa i jeszcze bardziej do Niego należeć?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.