fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Mt 22, 34-40

2 miesiące temu

Piątek XX Tygodnia Zwykłego
Ewangelia: Mt 22, 34-40
Słowo na pustyni: miłość

Człowiek, który zapytał Jezusa o najważniejsze przykazanie, przyszedł do Niego z tym pytaniem kierowany chęcią wystawienia Jezusa na próbę. W jego postawie nie było miłości. Miał pewnie nadzieję, że uda mu się Jezusa skompromitować. Ale Jezus, który sam jest Prawdą, owemu uczonemu w Piśmie przypomniał, jaki jest fundament Prawa. Miłość. Miłość, która szuka Prawdy i która na Prawdzie buduje.

Bóg jest Miłością. Żyjesz, ponieważ Bóg Cię kocha. Z Miłości zostałeś stworzony i do Miłości jesteś powołany. Bóg nie lubi chaosu, a więc także i w Miłości potrzebna jest pewna hierarchia. Jeśli nie pozwolisz Bogu się kochać i nie będziesz pielęgnować swojej miłości do Niego, nie będziesz także potrafił kochać siebie samego i ludzi, których spotykasz na swojej drodze.

Jak wygląda hierarchia Twojej miłości do Boga i do ludzi? Czy Bóg jest na pierwszym miejscu w Twoim życiu? Jaka jest Twoja miłość do siebie, czy potrafisz być dla siebie samego delikatny, wyrozumiały? Czy sprawiedliwie oceniasz swoje decyzje, postawy, działanie? A jak traktujesz innych ludzi? Czy w relacjach z innymi starasz się budować na Prawdzie? Czy w Twoich słowach, reakcjach, decyzjach, które dotykają innych osób, jest miłość?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.