fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Mt 17, 1-9

7 miesięcy temu

Czwartek VIII Tygodnia Zwykłego, Rok A
Ewangelia: Mt 17, 1-9
Słowo na pustyni: Kontemplacja

Jezus zabiera ze sobą na Górę Tabor Piotra, Jakuba i Jana. Zapewne chce ich umocnić w powołaniu, gdyż są przygnębieni Jego słowami o nadchodzącym Krzyżu, Męce i śmierci ich Mistrza. Zapowiedź Krzyża wprowadza ich w doświadczenie kontemplacji Boga, który budzi zachwyt, nie może się jednak odbyć bez słuchania i wypełniania tego, co Bóg mówi. Kontemplowanie obecności i bliskości Jezusa rodzi więź z Jezusem, która pozwoli Apostołom przetrwać mrok nadchodzącego Triduum Paschalnego.

Czy pozwalasz Jezusowi zaprowadzić się w przestrzeń samotności i ciszy, abyś mógł wnieść się na wyżyny modlitwy głębokiej i żarliwej? Co jest Twoją Górą Tabor? Gdzie i jak doświadczyłeś spotkania z Bogiem twarzą w twarz, które odmieniło Twoją wiarę? Czy wytrwale szukasz w swojej codzienności Oblicza Boga?

Bóg rozumie, że trudności, jakie napotykasz na drodze wiary, są dla Ciebie czasami zbyt duże. Chce Ci pokazać, że On jest większy, niż jakiekolwiek przeszkody. Przetrwasz swoją Kalwarię, jeśli z wyprawy na swój Tabor zapamiętasz, że Bóg jest zawsze blisko, nawet jeśli nie widzisz Go jaśniejącego blaskiem chwały; jeśli Twoje serce będzie otwarte na Słowo Boga i gotowe wypełniać Jego wolę; jeśli chwycisz mocno wyciągniętą dłoń Jezusa i pozwolisz się podnieść ze swoich lęków i obaw. Bóg jest zawsze przy Tobie. Uczyń dziś swoją modlitwę kontemplacją, wracając do tych momentów, w których wyraźnie odczuwałeś Jego bliskość, a jeśli jeszcze nie przeszedłeś przez doświadczenie Góry Tabor, poproś dziś Boga o tę łaskę.


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.