fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: J 11, 19-27

7 miesięcy temu

Środa XVII Tygodnia Zwykłego, Rok A
Ewangelia: J 11, 19-27
Słowo na pustyni: Wierzę

Marta odkrywa przed Jezusem swój ból i żal. “Gdybyś tu był, mój brat by nie umarł…”. Ludzkie emocje nie są jednak powodem, by zachwiać jej wiarą. Ból, który przeżywa, stwarza okazję, aby Marta wyznała swoją wiarę w Jezusa. Jej “wierzę” jest pełne cierpienia, ale Marta nie przeżywa go sama. Nawet wyrzut o to, że Jezus się “spóźnił” nie przeszkadza Marcie szukać w Nim ratunku i pocieszenia. To jednak Marta, ta sama którą kiedyś upomniał wskazując jej siostrę Marię za wzór, biegnie do Jezusa z sercem bijącym wyznaniem wiary: “ja wciąż w Ciebie wierzę!”

Przez jakie trudne doświadczenia przechodzisz właśnie w swoim życiu? Czy wierzysz, że Bóg jest obecny w tym, co właśnie przeżywasz? A może, tak jak Marta, masz wrażenie, że Bóg się spóźnia, że jest już za późno? Czy mimo wszystko biegniesz do Jezusa, aby podzielić się z Nim swoim bólem? 

 Wiara otwiera drzwi, przez które przychodzi Łaska. Jezus nigdy nie pozostaje obojętny na ból, który w sobie nosisz, lecz to nie śmierć ma ostatnie słowo, a wiara, przez którą człowiek otwiera się na Życie. Bóg czasami dopuszcza do Ciebie cierpienie. Czasami sprawia wrażenie, że zapomniał, albo niezbyt uważnie nasłuchiwał Twojego wołania o pomoc. Być może opłakujesz właśnie jakąś stratę i czujesz do Boga żal, że nie przybył na czas. Dziś także do Ciebie Jezus kieruje pytanie o Twoją wiarę. Czy wierzysz, że On jest Zmartwychwstaniem i Życiem, i że może wskrzesić wszystko to, co pochodzi od Niego?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.