fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Mt 14, 1-12

3 miesiące temu

Sobota XVII Tygodnia Zwykłego, Rok A
Ewangelia: Mt 14, 1-12
Słowo na pustyni: Bezkompromisowość

Za głoszenie niewygodnej prawdy, za mówienie rzeczy niepoprawnych politycznie, Jan Chrzciciel płaci swoim życiem. Choć Herod uwięził go, aby powstrzymać głoszenie Jana, to właśnie Jan był wolny w swoim wyborze Prawdy. Herod, nie wiedząc o tym, stał się zakładnikiem swojego grzechu, a jego zwycięstwo nad Janem było tylko pozorne.

Jako chrześcijanin jesteś wezwany do głoszenia Dobrej Nowiny swoim życiem. Czasami może to prowokować konflikty w Twoim otoczeniu. Czy jesteś gotowy przyjąć sprzeciw, odrzucenie a nawet niesprawiedliwe decyzje tych, których Ewangelia Chrystusa oburza? Potrafisz odważnie i bezkompromisowo trwać przy Prawdzie, czy idziesz na ustępstwa w imię świętego spokoju i poczucia bezpieczeństwa?

Współczesny świat jest w wyraźnym konflikcie z Ewangelią. Nauki, które w autorytecie Boga głosi Kościół Katolicki – sprzeciw wobec aborcji i eutanazji, zachęta do życia w czystości według stanu, walka o prawdę co do tożsamości człowieka – wzburzają wody wielu sumień, lecz nie skłaniają ich do nawrócenia. Każdy, kto się opowiada po stronie tej Prawdy, jest wrogiem świata. Po której stronie stoisz?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.