fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Mt 13, 31-35

4 miesiące temu

Poniedziałek XVII Tygodnia Zwykłego, Rok A
Ewangelia: Mt 13, 31-35
Słowo na pustyni: Dar

Kalendarz Liturgiczny kolejny raz przypomina przypowieść o ziarnku gorczycy i o zaczynie. W ten sposób Jezus maluje przed nami obraz Swojego Królestwa. Małe dary rosną, nabierają rozmachu. Takie jest Królestwo Boże. Zostaje zasiane w sercu człowieka i zaczyna rosnąć. Już teraz trwa w nas proces budowania Bożego Królestwa!

Wieczność w Królestwie Bożym jest darem. Już ten dar otrzymałeś, ale jest on pod postacią maleńkiego ziarenka. Czy zachowujesz czujność, pamiętając, że z tego nasionka może wyrosnąć w Tobie wielkie drzewo? A może nie masz świadomości, że ten największy dar, choć w niepozornym opakowaniu, możesz przez swoją nieuwagę zgubić lub zmiażdżyć stawianymi nieopatrznie krokami?

Bóg chce z Tobą budować Swoje Królestwo! Żeby stworzyć wielkie rzeczy, trzeba najpierw zacząć od małych. Zanim napiszesz wielkie arcydzieło, musisz poznać alfabet i nauczyć się pisać każdą z jego liter. Zanim zbudujesz rakietę, która poleci w kosmos, musisz poznać podstawy fizyki. Zanim będziesz świętym w Królestwie Bożym, musisz dodać do swojej doczesności odpowiednią miarę Słowa, aby Ono, niczym zaczyn, zaczęło w Tobie rosnąć. Małe, prozaiczne czynności dzisiejszego dnia wykonuj z wielką miłością, aby stały się podwaliną Bożego Królestwa.


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Konsultacja teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.