fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Mt 13, 47-53

3 miesiące temu

Czwartek XVII Tygodnia Zwykłego, Rok A
Ewangelia: Mt 13, 47-53
Słowo na pustyni: Wybory

Przedstawiając Sąd Ostateczny w sposób obrazowy Jezus próbuje wykryć głęboko w sercu człowieka świadomość celu ziemskiej wędrówki. Idziemy do wieczności i możemy ją spędzić albo w Niebie, albo w piekle. O tym, gdzie trafimy zadecydują nasze wybory tu, na ziemi. To na ich podstawie Jezus oddzieli dobrych od złych, zbawionych od potępionych.

Czym się kierujesz, dokonując życiowych wyborów? Czy masz świadomość, że każda Twoja decyzja ma znaczenie dla Twojej przyszłości w perspektywie wieczności? Jaką wartość ma dla Ciebie Prawda, a jak często chodzisz na kompromis z tym, co nie pochodzi od Boga?

Jezus chce, abyś w swoich codziennych wyborach kierował się pragnieniem zbawienia, które pomoże Ci wybierać mądrze, bez szkody dla swojej duszy. Nic nie zostanie przeoczone ani zapomniane, gdy nadejdzie czas Sądu. Wsłuchaj się dziś uważnie w słowa Jezusa i zrób rachunek sumienia z tego, na ile jesteś przywiązany do Ewangelii. A może są rzeczy, które bardziej, niż Słowo Boże i więź z Bogiem, wpływają na Twoje decyzje i postanowienia? Jeśli tak, spróbuj je nazwać. Zrób rachunek sumienia z tego, czym się w życiu kierujesz i jakie miejsce w Twojej codzienności zajmuje Bóg. Twoje wybory i ich konsekwencje nieustannie krążą po świecie. Gdy Bóg zarzuci sieci na oceanie Twojego życia, co wyłowi? 


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.