fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Mt 12, 46-50

3 miesiące temu

Wtorek XVI Tygodnia Zwykłego, Rok A
Ewangelia: Mt 12, 46-50
Słowo na pustyni: Rodzina

Słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii z pozoru mogą szokować. Czy Jezus odcina się od swoich rodzinnych więzów z Maryją? Ale szybko przychodzi wyjaśnienie i to na nim Jezus kładzie akcent: każdy, kto spełnia wolę Ojca, jest Jego rodziną. Maryja wypełniła wolę Boga w doskonały sposób, jest Jezusowi najbliższa, nic tego nie zmieni, ale Jezus zaprasza do podobnej więzi każdego człowieka. Ludzkie więzy nie mogą stać ponad więzią z Bogiem. Po trzydziestu latach, które Jezus spędził ze swoją rodziną w Nazarecie, przyszedł czas, aby na pierwszy plan wysunęła się misja, z jaką przyszedł na świat. 

Jakie uczucia wzbudzają w Tobie te słowa Jezusa? Co czujesz, gdy słyszysz, że jesteś zaproszony do takiej relacji z Bogiem, że On będzie mógł nazwać Cię swoim bratem lub matką? Czy ta więź jest dla Ciebie ważna? A może w ogóle nie zdajesz sobie sprawy, jak mocnymi więzami Bóg pragnie się z Tobą związać?

Jako przykład doskonałej, bliskiej i nierozerwalnej więzi ze Sobą Jezus wskazuje na Swoją Matkę. Możesz czerpać z przykładu Jej życia, bo Maryja nigdy nie sprzeciwiła się woli Ojca. Choć Bóg prowadził Ją bardzo trudną drogą, zawsze wybierała to samo, czego chciał On. Czy jest w Tobie takie pragnienie poznawania i wypełniania Bożej woli? Czy pytasz Boga, czego On pragnie i wzbudzasz w sobie gotowość, by pełnić Jego wolę w swojej codzienności? Zapytaj dziś na modlitwie Boga: Jezu, czego pragniesz dla mnie, dla moich bliskich, dla wszystkich moich bliźnich, dla moich wrogów?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Konsultacja teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.