fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Mt 20, 20-28

4 miesiące temu

Sobota XVI Tygodnia Zwykłego, Rok A
Ewangelia: Mt 20, 20-28
Słowo na pustyni: Oczekiwania

Oczekiwania Jakuba i Jana oraz ich matki zderzają się z Misją Jezusa. Ich wyobrażenia o Mesjaszu, który rozwiązuje wszystkie problemy narodu wybranego są filtrem, przez który nie widzą wyraźnie Boga i Jego zamiarów. Jezus rozwiewa te wyobrażenia  pokazuje nam kontrast pomiędzy tym, co Boskie a tym, co ludzkie. Do tronu chwały droga prowadzi przez Krzyż. A jednak Jezus się nie oburza. Oburzają się za to pozostali uczniowie. Rywalizacja i zazdrość zdradzają także ich niewypowiedziane oczekiwania i pragnienia.

Czego pragniesz? Jak wygląda Twoja relacja z Jezusem, Twoja modlitwa? Czego oczekujesz od Boga? Czy potrafisz stanąć w prawdzie i zarówno wypowiedzieć swoje pragnienia, jak i przyjąć pouczenie? A może nosisz w sobie zazdrość napędzaną oczekiwaniami, w realizacji których masz wrażenie, że inni Cię wyprzedzają?

Pragnienia, oczekiwania i wyobrażenia często wypaczają nasz wzrok. To bardzo ludzkie chcieć być docenionym, ale Jezus przypomina, że do chwały i zaszczytów nie możesz dojść drogą na skróty. Potrzebujesz ofiarności serca i miłości do Krzyża. Uczeń Jezusa chętniej daje, niż bierze. Czy tak jest u Ciebie? Jak reagujesz, gdy Twoje oczekiwania roztrzaskują się o Boża wolę – potrafisz przyjąć Bożą wolę, czy wzbiera w Tobie złość? Jak wcielasz w życie słowa Jezusa: „Ucz się ode mnie, jak służyć innym, aż do rezygnacji z własnego życia”?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Konsultacja teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.