fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Mt 12, 14-21

3 miesiące temu

Sobota XV Tygodnia Zwykłego, Rok A
Ewangelia: Mt 12, 14-21
Słowo na pustyni: Premedytacja

Faryzeusze naradzają się przeciwko Bogu. Syn Boży jest niewygodny, burzy ich uśpione sumienia. Premedytacja ich działania stoi w kontraście z postawą Jezusa. Bóg się nie narzuca, do niczego nie przymusza, każdy może skorzystać z wolnej woli i odrzucić Jego naukę, ale Jezus nie przestanie głosić Dobrej Nowiny. Każdy może za Nim pójść, a On zatroszczy się o każdego, kto w Nim złoży swoją nadzieję.

Kontrast pomiędzy faryzeuszami a ludźmi idącymi za Jezusem jest oczywisty. Po której stronie tego podziału na wrogów i naśladowców Jezusa stoisz? Czy są jakieś przestrzenie Twojego życia, z których z premedytacją (a może nieświadomie?) Boga wyrzucasz? Czy nauka płynąca z Ewangelii porusza Twoje sumienie i budzi bunt, czy raczej pociąga Cię jeszcze bardziej ku Bogu?

Bóg nie chce Ci niczego narzucać. Chce Twojego dobra – chce Cię uzdrowić, oczyścić, odnowić. Ten proces jest czasami bardzo bolesny, trzeba zerwać plaster z rany grzechu, czyli wskazać, gdzie leży źródło choroby. Możesz odrzucać pomoc, jaką Bóg Ci oferuje, On do niczego Cię nie przymusi. Ale jeśli za Nim pójdziesz, Jezus uzdrowi Twoje rany i da Ci nowe życie – życie w obfitości.


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Konsultacja teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.