fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Mt 12, 1-8

3 miesiące temu

Piątek XV Tygodnia Zwykłego, Rok A
Ewangelia: Mt 12, 1-8
Słowo na pustyni: Wrażliwość

Jak łatwo człowiek może zrobić sobie bożka nawet z tego, co jest darem od Boga. Faryzeusze, przywiązani do bezwzględnego wykonywania litery Prawa, nie potrafią zobaczyć ani Boga w człowieku, ani nawet człowieka w człowieku. Ta bezwzględność jest owocem zatwardziałości serca, a jednocześnie staje się jej przyczyną. Błędne koło samo nieustannie się napędza.

Jak traktujesz Boże przykazania? Czy Boże Prawo jest dla Ciebie sztywną ramą zakazów i nakazów, których spełnianie daje Ci poczucie satysfakcji, czy starasz się patrzeć głębiej, szukać przede wszystkim Boga i człowieka w swojej codzienności?

Bóg daje przykazania, ale chce, aby miłość była perspektywą, z której będziesz je odczytywać. Miłość jest kodem, który pomoże Ci odszyfrować prawdziwy sens Bożego Prawa. Skonfrontuj dziś swoje działania z postawą serca. Zrób dziś rachunek sumienia z tego, na ile w Tobie jest miłości, wrażliwości, troski o dobro Boga, bliźniego i siebie samego, a na ile sztywne przywiązanie do reguł, nawet tych najbardziej zasadnych, zatwardza Twoje serce?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Konsultacja teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.