fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Mt 13, 1-23

6 miesięcy temu

Niedziela XV Tygodnia Zwykłego, Rok A
Ewangelia: Mt 13, 1-23
Słowo na pustyni: Słowo

Jezus-Siewca mówi: “szczęśliwe uszy wasze, że słyszą…”. On przychodzi po to, aby w naszym sercu zasiewać Słowo. W przypowieści, którą dziś kieruje także do Ciebie, wymienia różne rodzaje gleby, tłumacząc w ten sposób przyczyny bezowocnego słuchania Słowa Bożego. W swojej mowie przywołuje także słowa proroka Izajasza: “słuchać będziecie, a nie zrozumienie, Stwardniało serce tego ludu”.

Do której gleby jest najbardziej podobne Twoje serce? Czy dostrzegasz, że Jezus sieje także tam, gdzie gleba jest najbardziej nieurodzajna? Czy dostrzegasz logikę Boga osadzoną na nieustannym przekonaniu w to, że ta swoista rozrzutność nie jest z Jego strony marnotrawstwem, skoro dzięki Bożej Łasce nawet pustynia może zakwitnąć?

Przypomnij sobie wszystkie chwile, kiedy pozostawałeś obojętny na to, co mówi Bóg lub gdy pozwalałeś, aby inne rzeczy lub inni ludzie zagłuszali Jego głos. Przypomnij sobie także wszystkie swoje spotkania ze Słowem, w których Bóg dotknął Cię, poruszył i przemienił. Czy masz je zapisane lub podkreślone w Biblii? Przeczytaj je teraz. Jeśli jeszcze nie masz tego w zwyczaju, postaraj się sięgać po Biblię regularnie i spotkać się ze Słowem choć na krótką chwilę, np. przez codzienną lekturę czytań z dnia.


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Konsultacja teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.