fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Mt 11, 28-30

3 miesiące temu

Czwartek XV Tygodnia Zwykłego, Rok A
Ewangelia: Mt 11, 28-30
Słowo na pustyni: Bliskość

Jezu zachęca, aby przyjść do Niego z całym bagażem swoich trudności i obciążeń, jakimi są np. trudne relacje, choroby, problemy zawodowe i wszelka niesprawiedliwość, jaka nas dotyka. Obiecuje pokrzepienie i ukojenie dla tych, którzy przyjdą złączyć swój ból z Jego Miłością. Bo “Miłość to Obecność”. Miłość się zawsze troszczy, zawsze otacza opieką.

Jak sobie radzisz z bagażem życiowych doświadczeń, które są czasami trudne do udźwignięcia? Czy odnajdujesz Boga w Pokarmie, którym się staje, aby Cię pokrzepić? Czy odnajdujesz się w ramionach Jezusa, zawsze gotowych, aby Cię przytulić, dać Ci ukojenie?

Bóg chce być obecny we wszystkim, czego doświadczasz. On jest Bogiem, który pragnie być blisko, Jezus nie potrafi przyglądać się z dystansu na to, co Cię spotyka. Zawsze możesz do Niego przyjść. Zawsze na Ciebie czeka. Bóg jest zawsze w zasięgu Twojej modlitwy, zawsze gotowy do działania. Czasami działa inaczej, niż tego oczekujesz, ale daje Ci swoje Słowo, że każdy przygniatający Cię ciężar nabierze słodyczy i lekkości. Jeśli przygniata Cię dziś coś, czego nie masz siły sam zmienić, oddaj to Bogu, dla którego nie ma nic niemożliwego.


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Konsultacja teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.