fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Mt 18, 15-20

9 miesięcy temu

Środa XIX Tygodnia Zwykłego
Ewangelia: Mt 18, 15-20
Słowo na pustyni: intencje

Życie w jedności z Bogiem, to życie w prawdzie. Chrześcijanin nie może się obojętnie przyglądać błędom, jakie popełnia jego bliźni, ale interwencja powinna mieć odpowiednią intencję. Bóg upomina człowieka zawsze po to, aby go podnieść z jego upadku i doprowadzić ponownie do jedności z Sobą, i chce, abyśmy nasze upomnienia wyrażali po to, aby nawrócić tego, który nas skrzywdził i odbudować z nim jedność. Tylko taka postawa eliminuje żal i otwiera drugiemu człowiekowi szansę na zmianę.

Jak przeżywasz trudne relacje z bliższymi lub dalszymi sobie osobami? Czy szukasz prawdy i dążysz do zgody? Czy próbujesz prowadzić dialog w oparciu o prawdę, czy raczej działasz pod wpływem swoich zranień i wynikających z nich emocji? Czy nie jesteś za bardzo przywiązany do swojego poczucia krzywdy?

Jeśli doświadczasz krzywdy ze strony drugiego człowieka, zareaguj. Zrób to jednak z właściwą intencją. Nie po to, żeby mieć satysfakcję, lecz po to, aby osoba, która zrobiła coś złego względem Ciebie, zrozumiała swój błąd i zmieniła swoją postawę. Jedność można budować tylko na Prawdzie, nie będzie tak jednak, jeśli w Twoją postawę wkradnie się żal i nieumiejętność przebaczenia. Pełna miłości, oparta na Prawdzie postawa upominania jest sztuką życia chrześcijańskiego. Zrób dziś mały rachunek sumienia z tego, jak zazwyczaj rozwiązujesz konfliktowe sytuacje z innymi i jak sam przyjmujesz konstruktywną, uzasadnioną krytykę, gdy to Ty komuś zawinisz – czy budujesz na Prawdzie, czy na swoich emocjach i roszczeniach?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.