fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Mt 18, 21-19, 1

7 miesięcy temu

Czwartek XIX Tygodnia Zwykłego
Ewangelia: Mt 18, 21-19, 1
Słowo na pustyni: miłosierdzie

Nauka na temat przebaczania, którą słyszy Piotr, to jedna z najtrudniejszych lekcji, jakie zapisano w Ewangelii. Liczba siedem, oznaczająca pełnię, którą przywołuje Piotr, to zaledwie wstęp do tematu miłosierdzia, o którym opowiada Jezus. Być może Piotr złapał się za głowę, słysząc odpowiedź Jezusa. Taka ludzka reakcja, gdy w trudnej sytuacji podejmujemy wysiłek dobra, i nadal dostajemy odpłatę złem. Ile można? Nawet 77 razy, mówi Jezus. Tyle razy, ile będzie trzeba. Bo mamy być jak miłosierny Bóg.

Czy jesteś miłosierny? Czy przebaczanie przychodzi Ci łatwo? A może, podobnie jak sługa z przypowieści, któremu król darował dług, nie potrafisz tak samo obdarować tych, którzy są coś dłużni Tobie?

Przebaczenie to postawa miłosiernego serca. Bóg jest jednocześnie Miłosierny i Sprawiedliwy – to nauka opowiedzianej przez Jezusa przypowieści. W tej Ewangelii wybrzmiewa echo czyśćca, który jest miłosierdziem Sprawiedliwości i sprawiedliwością Miłosierdzia. Bóg chce, abyś uczył się miłosierdzia i sprawiedliwości od Niego. Przebaczenie, nawet jeśli nie zmienia osoby, która Ci zawiniła, kształtuje Twoje serce, zmienia Ciebie. Pomaga pamiętać, że sam nie jesteś bez winy i jak wiele razy Bóg Ci wybaczył. Pomódl się dziś modlitwą “Ojcze nasz” i zatrzymaj dłużej, nad znaczeniem słów “…przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom” – pomedytuj nad tym fragmentem zastanawiając się, czy potrafisz być tak miłosiernym dla innych, jak dla Ciebie jest miłosierny Twój Zbawiciel.


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.