fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Mt 9, 32-37

7 miesięcy temu

Wtorek XIV Tygodnia Zwykłego, Rok A
Ewangelia: Mt 9, 32-37
Słowo na pustyni: Perspektywa

Do Jezusa przyprowadzają opętanego niemowę. Kolejny cud wywołuje ogromne poruszenie wśród świadków tego wydarzenia. Jedni wielbią Boga za Jego dobroć, a faryzeusze niezadowoleni z reakcji tłumu oskarżają Jezusa o konszachty z szatanem. Mimo tej wielkiej zniewagi Jezus nie cofa się przed swoją misją, od tego co myślą o Nim ludzie ważniejsze jest dla Niego wykonanie zadania, z którym do ludzi posłał Go Ojciec.

Jaka jest Twoja perspektywa, gdy widzisz działanie Łaski Bożej? Czy czujesz wdzięczność za to, co wokół Ciebie czyni Bóg i jak działa przez innych, nawet jeśli nie dotyka Cię to osobiście? A może w Twoim sercu często wybrzmiewa szemranie, może doszukujesz się ukrytych złych motywów tam, gdzie ktoś może mieć zysk z powoływania się na Bożą pomoc?

Faryzeusze nie potrafili dostrzec Boga w Bożym działaniu. Ich perspektywa była mocno zawężona przez podejrzenia i niechęć wobec Jezusa. Czuli, że ich pozycja społeczna została zachwiana, woleli trwać w swoich uprzedzeniach niż zachwycić się widzialnym znakiem Jego Mocy. Trzeba wyjść ze swoim ram, aby doświadczyć troskliwej, pełnej litości Miłości Boga. Co możesz dziś zrobić, aby zmienić swoją perspektywę? Spróbuj dziś spotkać się z Jezusem bez żadnych uprzedzeń, aby przyjąć Jego Słowo i Jego działanie takim, jakie jest w Prawdzie.


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Konsultacja teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.