fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Mt 19, 27-29

6 miesięcy temu

Sobota XIV Tygodnia Zwykłego, Rok A
Ewangelia: Mt 19, 27-29
Słowo na pustyni: Nagroda

Uczniowie pytają Jezusa o nagrodę za trud zostawienia za sobą wszystkiego i pójścia za Nim. Choć wydaje się, że Piotr prezentuje w tej rozmowie zwyczajną ludzką, a przez to ułomna naturę człowieka przyzwyczajonego, że za coś zawsze coś się należy, Pan Jezus odpowiada wyczerpująco na to pytanie. Tych, którzy gotowi są ponieść dla Niego stratę, tych, którzy wytrwają do końca, czeka w Niebie niemała nagroda.

Czy budując swoją wiarę tu, na ziemi, pamiętasz o swoim przeznaczeniu, jakim jest dziedzictwo Nieba? Jaki masz stosunek do dóbr doczesnych a jaki do tego, co czeka na Ciebie w wieczności? Która rzeczywistość jest dla Ciebie ważniejsza? Jakie uczucia wzbudza w Tobie fakt, że Bóg pragnie Cię tak bardzo obdarować?

Bóg nie chce, abyś budował z Nim więź na zasadzie transakcji, ale nie ukrywa przed Tobą, że w Niebie czeka na Ciebie rzeczywistość po stokroć lepsza niż tu, w doczesności. Już teraz zaprasza Cię do komunii z Sobą, która o wiele bardziej przewyższa każdą inna relację w Twoim życiu. Jest to zadatek wieczności. Odpowiedz sam sobie szczerze: co jesteś gotowy stracić, aby zyskać dar Nieba?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Konsultacja teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.