fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Mt 11, 25-30

7 miesięcy temu

Niedziela XIV Tygodnia Zwykłego, Rok A
Ewangelia: Mt 11, 25-30
Słowo na pustyni: Prostota

Syn Boży wielbi Ojca za objawienie wielkich Tajemnic Nieba ludziom o czystym sercu, prostym. Bóg nie chce być zdystansowany w relacji z nami. On pragnie relacji osobowej i osobistej, ojcowskiej, dlatego posyła do nas Swego Syna, aby objawić nam Swoją Miłość. Relacja z Jezusem jest lekcją miłości pośród trudów życiowej codzienności. Bóg nie chce, abyśmy dźwigali jarzmo krzyża bez Jego pomocy.

Jezus prosi, aby nie odrzucać Jego jarzma. Jaki dziś jest Twój stosunek do krzyża, który On dopuszcza do Ciebie? Czy przyjmujesz go w zaufaniu, czy może czujesz bunt? Czy depozyt wiary przechowywany od dwóch tysięcy lat w Kościele jest dla Ciebie wystarczający, by iść za Jezusem? Czy wytrwale uczysz się od Niego trwania w miłości Ojca nie za coś, lecz pomimo wszystko?

Bóg zaprasza Cię dziś do do odkrycia na nowo piękna prostoty serca wyrażonego w pełnym ufności akcie przylgnięcia do serca Jezusa. Uczyń to dzisiaj, powtarzając akt strzelisty: “Ojcze, dziękuję za prostotę mego serca, dzięki której mogę odkrywać tajemnicę Twojej Miłości w moim życiu”.


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Konsultacja teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.