fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Mt 8, 28-34

5 miesięcy temu

Środa XIII Tygodnia Zwykłego, Rok A
Ewangelia: Mt 8, 28-34
Słowo na pustyni: Wolność

Pan Jezus przychodzi i okazuje swoją Moc w spotkaniu ze złem, które manifestuje swoją obecność w przerażający sposób. Ewangelia pokazuje nam uwolnionych i świadków uwolnienia. Złe duchy są bezradne wobec Jezusa, lecz mimo uczynionego cudu jest On proszony o odejście. Choć stało się tak wielkie dobro, Jezus jest niemile widziany.

Jakie uczucie wzbudza w Tobie doświadczenie zła w Twoim życiu? Czy czujesz, że nie panujesz nad swoją rzeczywistością, podobnie jak opętani z dzisiejszej Ewangelii? Czy nie uciekasz, tak jak pasterze, przerażony trudnymi do pojęcia wydarzeniami? A może, podobnie jak mieszkańcy pewnego miasta w kraju Gadareńczyków, nie chcesz zrezygnować ze swojego spokojnej, poukładanej po Twojemu codzienności, kosztem relacji z Bogiem?

Pojawienie się Jezusa zmusza do konfrontacji ze złem. Jaką postawę przyjmujesz wobec Boga, który pragnie Cię uwolnić? Czy nie próbujesz wytyczać granic Jego działaniu w Twoim życiu? Bóg chce Cię uwolnić od tego, co Cię zniewala, ale chce to zrobić po swojemu. W rachunku sumienia rozważ, czy pozwalasz Mu na to, czy może krępujesz Jego działanie swoją postawą. Nie odkładaj spotkania z Jezusem w konfesjonale i uchwyć się mocno Jego słów: “odpuszczają ci się twoje grzechy”.


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Konsultacja teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.