fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Mt 9, 14-17

7 miesięcy temu

Piątek XIII Tygodnia Zwykłego, Rok A
Ewangelia: Mt 9, 14-17
Słowo na pustyni: Post

Pan Jezus przypomina, że na wszystko jest w życiu czas, także na post. Uzmysławia jednak uczniom, że post powinien mieć odpowiednią motywację. Wysiłek postu odróżnia nas od świata. Świata, który mimo, że jest na diecie, neguje potrzebę umartwiania zmysłów, potrzebę szukania Boga i robienia dla Niego miejsca w swoim życiu. Jezus pragnie, aby post Jego uczniów wypływał z miłości do Niego. Miłości, która rodzi tęsknotę. 

W jaki sposób otwierasz się na łaskę odnowy ducha? Czy usuwasz ze swojego życia wszystko to, co zabiera miejsce Bogu? Czy potrafisz, świadomie i konsekwentnie, rezygnować z tego, co Cię do Niego nie przybliża? Jesteś na diecie czy pościsz? 

Zastanów się, z czego możesz dziś zrezygnować na rzecz pogłębienia relacji z Jezusem. To może być cokolwiek: czas spędzony w mediach społecznościowych lub przed telewizorem, nadmierne przywiązanie do jakiejś osoby, nie zachowywanie postu żywnościowego. Nie idź na skróty, wybierz taki post, jaki naprawdę odczujesz i skup się dziś mocniej na swojej relacji z Bogiem.


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Konsultacja teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.