fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Mt 9,1-8

5 miesięcy temu

Czwartek XIII Tygodnia Zwykłego, Rok A
Ewangelia: Mt 9,1-8
Słowo na pustyni: Pojednanie

Do Jezusa zostaje przyniesiony paralityk, człowiek, który nie może się poruszać, możliwe też, że mówić. W Ewangelii nie pada ani jedno słowo chorego – żadna prośba, wyznanie wiary, żal za grzechy. Został tu przyniesiony na pewno dlatego, że jego bliscy słyszeli o cudach, które czynił Jezus, lecz On, zanim pochylił się nad fizyczną nędzą tego człowieka, uzdrawia nędzę jego duszy.

Czy w relacji z Bogiem czujesz Jego czuły, pełen współczucia wzrok na sobie? Czy pamiętasz, że dla Jezusa najważniejsza jest Twoja nieśmiertelna dusza i to nią chce się zająć w pierwszej kolejności? Czy ufasz, że Bóg pragnie Twojego dobra i wie, jak Ci pomóc? A może w Twoim sercu także nurtują złe myśli, które sprawiają, że jakaś część Ciebie jest oburzona tym, jak Bóg chce działać?

Misja Odkupienia to inaczej misja pojednania ludzi z Bogiem. Pochylając się nad ludzkimi troskami, uzdrawiając i uwalniając, Jezus nie rezygnuje z walki o ludzkie dusze. Wszystko co robi, robi po to, aby pociągnąć Cię ku sobie. Czasami Jego działanie wymyka się z ramek, które chcielibyśmy mu narzucić. Czasami wydaje się nam, że sami lepiej wiemy, co jest dla nas dobre, czego potrzebujemy. Jak możesz dziś zdać się całkowicie na Boże działanie, z zaufaniem, że On wie, jak Ci pomóc? Odsłoń dziś przed Nim całą swoją słabość i powiedz Mu: “Jezu, najlepszy Lekarzu, wierzę, że Ty wiesz, jak mi pomóc, pojednaj mnie z Ojcem, tylko Ty możesz mnie uzdrowić”.


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Konsultacja teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.