fbpx

Okres Zwykły

Słowo na Pustyni – Środa – X Tydzień Zwykły

2 tygodnie temu

Ewangelia: Mt 5, 17-19
Słowo na pustyni: Prawo

Jezus, traktowany przez faryzeuszy i uczonych w Piśmie niczym jakiś wywrotowiec,nieustannie podejrzewany przez nich o próby wprowadzenia duchowej rewolucji, dementuje zarzuty, jakoby miał zamiar zmieniać Prawo. Jezus przyszedł Prawo wypełnić. I tylko On mógł zrobić to w doskonały sposób.

Boże Prawo, Boży system wartości, to najlepszy fundament, na którym zbudujesz pewną relację z Bogiem. Bóg się nie myli, ale jeśli zaczniesz sam wprowadzać modyfikacje w Prawie, szybko się pogubisz. Jezus przestrzega Cię dziś przed relatywizmem wiary, który prowadzi na manowce.

Czy w podejściu do Bożego Prawa, przykazań i wartości jesteś równie bezkompromisowy, jak Jezus w dzisiejszej Ewangelii? Jak wygląda Twoja wierność Słowu Bożemu, przykazaniom, nauce Kościoła? Jakie świadectwo wiary dajesz innym? Czy zostawiasz ślady, które pomogą innym ludziom przybliżyć się do Boga? Czy Twoje życie ma Boży smak?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.