fbpx

Okres Zwykły

Słowo na Pustyni – Poniedziałek – X Tydzień Zwykły

2 tygodnie temu

Ewangelia: Mt 5, 1-12
Słowo na pustyni: błogosławieństwa

Na Górze Błogosławieństw Jezus odwraca ludzką perspektywę. To ubodzy, nie bogaci; zasmuceni, nie ci, którzy mają same powody do radości; cisi, a nie idący przez życie przebojowo; spragnieni, a nie nasyceni; miłosierni; czystego serca; ci, którzy budują pokój, a nie go burzą; prześladowani z powodu Jezusa, oczerniani i wyszydzani – to ci są błogosławieni, tzn. szczęśliwi.

Wsłuchaj się w każde “błogosławieni…” wypowiedziane przez Jezusa. Zastanów się, co dla Ciebie oznacza perspektywa Jezusa i czym dla Ciebie są poszczególne błogosławieństwa. Spróbuj dostrzec w nich szansę i obietnicę. Szansę na duchowy wzrost i obietnicę Jezusa, że Twoje trudy i cierpienia na pójdą na marne, jeśli będziesz je przeżywać w Boży sposób. To, co jest nieatrakcyjne dla świata i co przez świat zostaje odrzucone, może stać się Twoją drabiną do Nieba.

Jak przeżywasz trudności w swoim życiu? Czy potrafisz odwrócić perspektywę, tak jak zrobił to Jezus, i spojrzeć na trudności, których doświadczasz, nie jak na przeszkodę na Twojej drogę, lecz jak na drogę samą w sobie? Czy wierzysz, że Bóg nie przeoczy żadnego Twojego bólu, że kiedyś raz na zawsze otrze Twoje łzy i zaspokoi każdy Twój głód? Gdzie dla Ciebie leży szczęście – w zwodniczych zapewnieniach świata, czy pełnych nadziei obietnicach Boga?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.