fbpx

Okres Zwykły

Słowo na Pustyni – Niedziela – X Tydzień Zwykły

2 tygodnie temu

Ewangelia: Mk 3, 20-35
Słowo na pustyni: przeciwko

Intensywna działalność Jezusa budzi obawy Jego najbliższych. Z kolei uczeni w Piśmie podejrzewają, że Jezus jest opętany. Boża Moc u jednych budzi sumienia, u innych budzi niepokój. Nie potrzeba jednak wielkiej wiedzy teologicznej – wystarczy zwykła logika. Szatan nie może zwalczać samego siebie. Uparte negowanie Łaski Bożej, stawianie swojej racji ponad wolę Boga, odwracanie porządku dobra i zła stawia człowieka w opozycji szczególnie do Ducha Świętego.

W kontekście grzechów przeciwko Duchowi Świętemu Jezus pokazuje radykalną postawę Boga – szatan został pokonany, ale świadomi i zatwardziali, szydzący z Boga buntownicy nie dostąpią Miłosierdzia. Abyś mógł żyć zanurzony w Łasce, Bóg potrzebuje Twojego zaufania w to, że On wie co robi. Jeśli będziesz uważać, że wiesz lepiej, po co Ci Bóg i Jego Łaska?

Jaka jest Twoja świadomość co do grzechów przeciwko Duchowi Świętemu? Czy ufasz, że Bóg wie jak i kiedy zadziałać w Twoim życiu? Czy wierzysz, że dla Twojej wiary i Twojego zbawienia to kluczowe, abyś uważał Jego perspektywę i Jego wolę za nadrzędne? Czy dbasz o swoją relację z Bogiem i pilnujesz, aby do Twoich myśli nie wkradała się nieufność przeciwko Duchowi Świętem, który aktywnie pracuje nad tym, aby doprowadzić Cię do pełnego zjednoczenia z Ojcem i Synem? Szatan został pokonany – czy przypadkiem nie idziesz jego śladem trwając w postawie notorycznego buntu i odrzucania Bożej nauki, jak czynili to faryzeusze? Jesteś z Bogiem, czy przeciwko Bogu? 


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.