fbpx

Okres Zwykły

Słowo na Pustyni – Czwartek – X Tydzień Zwykły

1 tydzień temu

Ewangelia: Mt 5, 20-26
Słowo na pustyni: pojednanie

Jezus podnosi wysoko poprzeczkę, przypominając utwierdzonym w swoim wyobrażeniu sprawiedliwości faryzeuszom, że osąd należy do jedynie do Boga, a nawet On, mając do niego prawo, pozostaje zawsze otwarty na pojednanie. Gdy człowiek zatraci tę samą otwartość i zacznie zamykać się w gniewie, gdy zacznie ferować wyroki, sprzeciwia się wezwaniu do pojednania. Pojednanie jest częścią miłości.

Słowo Boże zaprasza Cię dziś, abyś przyjrzał się swoim relacjom z innymi; abyś poszukał tych relacji, które są trudne; które niosą zranienia, budzą gniew. To nie znaczy, że nie masz prawa do tych emocji – zadaj sobie dziś jednak pytanie, co z nimi robisz, gdy się pojawiają. Nie możesz sięgać po Boże przebaczenie i jednocześnie odmawiać pojednania ze swoimi bliźnimi, nie ulegając faryzejskiej hipokryzji, którą Jezus tak stanowczo zawsze piętnował.

Czy odnajdujesz w sobie zawsze aktualną gotowość do pojedniania? Czy nie dostrzegasz w sobie rozdźwięku pomiędzy pragnieniem i szukaniem u Boga przebaczenia dla siebie, a pielęgnowaniem urazy wobec kogoś? Na ile dążysz do pojednania z tymi, z którymi jesteś w jakimś konflikcie? A może już ich osądziłeś w swoim sercu? Czy potrafisz przebaczać i prosić o przebaczenie?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.