fbpx

Okres Zwykły

Słowo na Pustyni – Wtorek – VIII Tydzień Zwykły

4 tygodnie temu

Ewangelia: Mk 10, 28-31
Słowo na pustyni: nagroda

Piotr z właściwą sobie autentycznością pyta Jezusa, co on i pozostali Apostołowie dostaną za to, że zostawili wszystko i za Nim poszli. To nie jest interesowność, choć w myśleniu Piotra wybrzmiewa nutka przyziemności. Jezus jednak nie gani Piotra za te myśli, odpowiada na jego pytanie rzeczowo i wyczerpująco. Największą nagrodą jest wieczność. Życie (doczesne) za Życie (wieczne). Będą także “nagrody” w doczesności. Radości i wspaniałe przeżycia wynikające z więzi z Bogiem. Ale będą także trudności. Będzie czas wiary nie za coś, lecz mimo wszystko.

Jeśli w Twojej głowie, w kontekście wiary i związanych z nią wyborów, pojawiają się czasami myśli typu “i co będę z tego miał?”, oddaj je dziś Jezusowi i wsłuchaj się w Jego odpowiedź. Bóg nie obiecuje Ci życia bez trudności, ale obiecuje, że wynagrodzi wszystkie Twoje wyrzeczenia. Czasami dopuści do Ciebie trudne doświadczenia, ale ostatecznie wyprowadzi z nich dla Ciebie dobro.

Czy masz czasami poczucie straty albo niewystarczającego wynagrodzenia Ci przez Boga Twoich wyrzeczeń i ofiar? Może masz czasami wrażenie lub obawy, że Twoje życie nie przedstawia wielkiej wartości? Czy czujesz czasami, że jesteś na przysłowiowym szarym końcu i że z Twoich wyborów wynikają same trudności i problemy? Jakie uczucia wzbudza w Tobie obietnica Jezusa, że ostatni będą pierwszymi? Czy życie doczesne nie przysłania Ci perspektywy Życia wiecznego? I czy rzeczywiście “zostawiłeś wszystko” dla Jezusa?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.