fbpx

Okres Zwykły

Słowo na Pustyni – Środa – VIII Tydzień Zwykły

4 tygodnie temu

Ewangelia: Mk 10, 32-45
Słowo na pustyni: pragnienia

Choć Jezus zna na wskroś serca ludzi, chce, aby Jakub i Jan wypowiedzieli na głos swoje pragnienie. Słowa braci oburzają pozostałych Apostołów, Jezus jednak cierpliwie tłumaczy im, jak to pragnienie uporządkować. Bóg ma plan, od wieków przygotowaną rzeczywistość, w której każdy będzie miał swoje miejsce.

Boża perspektywa jest zawsze trochę inna. Ostatni będą pierwszymi. Ci, którzy chcą być wielkimi, niech staną się mali. Pan Wszechświata przychodzi po to, aby służyć. Jezus zaprasza Cię dziś, abyś pochylił się nad Bożym porządkiem i dopasowując do niego swoje pragnienia, uporządkował ich hierarchię. Pragnienie bliskości Boga nie jest niczym złym. Nie jest nim też pragnienie wielkości – chodzi tylko o to, jaką drogą po nią podążasz.

Jakie pragnienia nosisz w sercu? Czy zwierzyłeś się z nich Jezusowi? Ona zna Twoje serce na wylot, ale pragnie, abyś powierzał Mu to, co w sobie nosisz – czy pozwalasz, aby Bóg prostował, porządkował i przemieniał Twoje pragnienia? Czy do wielkości starasz się kroczyć drogą życzliwej służby swoim bliźnim? Czy rozumiesz, że do życia w Chwale Jezusa prowadzi życie ofiary, oddawania swojego życia dla dobra innych – jak Jezus?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.