fbpx

Okres Zwykły

Słowo na Pustyni – Sobota – VIII Tydzień Zwykły

3 tygodnie temu

Ewangelia: Mk 11, 27-33
Słowo na pustyni: władza

Zbulwersowani wyrzuceniem kupców ze świątyni faryzeusze żądają od Jezusa odpowiedzi na pytanie, kto dał Mu prawo, by tak postępować. Jezus zadaje im podchwytliwe pytanie – sposób, w jaki próbują z niego wybrnąć obnaża ich brak szczerości. Nie szukają prawdy, mają własną agendę. 

Jezus nie chce Cię zostawiać w szkodliwym przekonaniu o stanie Twojej duszy. Przez oczyszczenie i nawrócenie chce Cię doprowadzić do Prawdy. Czyni to poprzez słowa często trudne lub niewygodne, ale wyrywające Cię ze złudnego poczucia doskonałości i przekonania, że nie popełniasz błędów.

Jezus ma władzę kwestionowania i korygowania tego, jak kształtujesz przestrzeń swojej duchowości – jak reagujesz, gdy Bóg na różne sposoby przemienia Twoje błędne postawy? Jak reagujesz na prawdę, którą Bóg próbuje Ci pokazać, a która zaburza Twoją perspektywę i Twoje oczekiwania duchowe? Czy uznajesz władzę Jezusa nad swoją duszą?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.