fbpx

Okres Zwykły

Słowo na Pustyni – Piątek – VIII Tydzień Zwykły

3 tygodnie temu

Ewangelia: Mk 11, 11-25
Słowo na pustyni: oczyszczenie

Na przykładzie drzewa figowego Jezus tłumaczy swoim uczniom, że pobożność powinna prowadzić człowieka do przemiany życia. Jeśli nie prowadzi, człowiek jest jak nieurodzajne drzewo, które nie wydaje owoców. Pozory wiary wyrażające się w pustej religijności prowadzą do patologii, która wymaga oczyszczenia, aby serce człowieka mogło spotkać się z Sercem Boga.

Bóg pragnie, aby Twoja wiara była żywa; aby Twoje życie wydało owoce, które nie pojawiają się bez Niego i Jego Łaski. Możesz się z Nim spotkać w świątyni swojego serca, dlatego to takie ważne, abyś dbał o tę świątynię, abyś nie czynił z niej targowiska, które zagłuszy głos Boga w Tobie.

Na jakim fundamencie budujesz swoją codzienność? Jak wygląda świątynia Twojego serca – czy Bogu może się w niej podobać? A może Twoje serce potrzebuje oczyszczenia? Jak dbasz o swoją wiarę – jak wygląda Twoja modlitwa, jak naprawdę żyjesz Bożymi wartościami, w jakim stanie jest Twoje zaufanie do Boga? Czy dostrzegasz w swoim życiu coś, co może zasmucać Boga?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.