fbpx

Okres Zwykły

Słowo na Pustyni – Czwartek – VIII Tydzień Zwykły

3 tygodnie temu

Ewangelia: Mk 14, 22-25
Słowo na pustyni: Ofiara

Jezus złożył siebie samego w Ofierze. Kolejny Boży paradoks – Najwyższy Kapłan sam stał się Barankiem Ofiarnym. Jego Ciało staje się Chlebem, Krew – zdrojem Wody Żywej, która oczyszcza i uświęca. Od ponad dwóch tysięcy lat kapłani, naśladując Jezus, sprawiają, że On jest pod postacią chleba i wina i że każda Msza Święta w mistyczny sposób przenosi nas do tamtej chwili na Golgocie.

Kapłaństwo Jezusa nieustannie wybrzmiewa w misji Kościoła – uobecniać najświętszą Ofiarę Krzyża. Zawsze, gdy jesteś na Mszy Świętej, tak naprawdę przenosisz się do tamtych wydarzeń z Golgoty, które odmieniły historię świata i które dzięki zawsze żywemu Pośrednictwu Jezusa ma moc przemieniać i uświęcać Twoje życie.

Jezus jest Pośrednikiem między Tobą i Ojcem – czy świadomie czerpiesz z obfitości Łask, jakie zapewniają Ci Kapłaństwo i Ofiara Jezusa? Jakie znaczenie ma dla Ciebie fakt, że Jezus każdego dnia Ci się daje na ołtarzu? Czy karmisz się Chlebem Życia? Czu zanurzasz w Krwi Przymierza swoją codzienność?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.