fbpx

Okres Zwykły

Słowo na Pustyni – Wtorek VI Tygodnia Zwykłego

2 miesiące temu

Ewangelia: Mk 8, 14-21
Słowo na pustyni: kryzys

Uczniowie pogrążają się w trosce wynikającej z braku chleba. Nie słyszą przestrogi Jezusa, tak bardzo skupieni są na problemie. Zapominają, że przecież przed chwilą byli świadkami cudu rozmnożenia chleba. Są tak zafiksowani na punkcie swojego problemu, że przestają rozumieć, co Jezus do nich mówi, dostrzegać sens Jego przestrogi i słyszeć, jako nieistotne są ich zmartwienia. 

Od Ciebie zależy, które kwestie – duchowe lub materialne – będą dla Ciebie ważniejsze. Jezus przychodzi z konkretnym przesłaniem, kluczowym dla Twojego zbawienia. Możesz wsłuchać się dziś w Jego głos, spróbować zrozumieć, co chce Ci powiedzieć i przed czym Cię ostrzega, lub tak zafikskować się na punkcie swoje problemu, że nie dosłyszysz tego, co mówi Bóg.

Jakie problemy lub zmartwienia przysłaniają Ci Boga, sprawiając, że przestajesz rozumieć Słowo, przestajesz słyszeć głos Boga i dostrzegać Jego działanie w Twoim życiu? Czy nie zostawiasz Jezusa na marginesie swoich codziennych trosk, zapominając, że dla Niego nie ma problemu nie do rozwiązania? Czy zapraszasz Boga do trudnych sytuacji w swojej codzienności? Jak dbasz o swoje duchowe zmysły, które pozwalając Ci patrzeć głębiej i słyszeć więcej?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.