fbpx

Okres Zwykły

Słowo na Pustyni – Niedziela – IX Tydzień Zwykły

3 tygodnie temu

Ewangelia: Mt 28, 16-20
Słowo na pustyni: idźcie

Ponieważ Jezusowi została dana wszelka władza na ziemi i w niebie i, jak powiedział w innym miejscu “Jam zwyciężył świat”, ma On moc posłać na ten świat tych, którzy z Jego woli będą głosić Ewangelię. Jezusowi zależy, aby Dobra Nowina dotarła do każdego i aby każdy człowiek, nie tylko poznał, ale i zachowywał Jego naukę.

W tym, co jest Twoją Galileą, wznieść się na wyżyny otaczających Cię okoliczności i spotkaj się z Jezusem. Weź sobie do serca słowo “idźcie” – na miarę Twojego życiowego powołania Jezus posyła Cię z misją głoszenia Ewangelii, tzn. kierowania wzroku innych ludzi na Boga, zarażania ich miłością do Jezusa i przyprowadzania ich do Niego. Trudne zadanie, ale Jezus obiecuje, że nie będziesz w tym  sam!

Idź i głoś swoim życiem Moją naukę światu – co czujesz, gdy słyszysz w sercu słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii skierowane do Ciebie? Jaki obraz Boga zostawiasz w sercach innych ludzi? Czy dzięki Tobie mają oni szansę Go poznać?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.