fbpx

Okres Zwykły

Słowo na Pustyni – Wtorek III Tygodnia Zwykłego

1 miesiąc temu

Ewangelia: Mk 3, 31-35
Słowo na pustyni: więź

Jezus jest otoczony tłumem. Ludzie słuchają Jego nauki, chcą być blisko Niego. Gdy przychodzi Maryja, Jezus wskazuje swoją Matkę jako wzór więzi człowieka z Bogiem. Maryja jest blisko Boga, bo zawsze wypełnia Bożą Wolę. Każdy, kto tak postępuje, nawiązuje z Bogiem więź, która jednoczy jego serce z Sercem Boga.

Jezusowi nie wystarczy, że o Nim słyszałeś, że coś o Nim wiesz, że czasami się pomodlisz. On pragnie więzi, która scali Twoje serce z Jego Najświętszym Sercem. Drogą do takiej zażyłości z Bogiem jest wypełnianie Jego Woli. Spójrz na Maryję, Ona nigdy z tej drogi nie zboczyła.

Jak wygląda Twoje codzienne budowanie i pielęgnowanie więzi z Bogiem? Czy czynisz to poprzez szukanie, rozeznawanie i wypełnianie Bożej Woli? Czy ufasz, że Bóg ma najlepszy plan na Twoje życie? A może pośród chwil, gdy szukasz Jego bliskości, są także takie, gdy chodzisz własnymi drogami? Czy jest w Tobie rozdźwięk pomiędzy pragnieniem bliskości Boga a pełnieniem Jego Woli? Co osłabia Twoją więź z Jezusem?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.