fbpx

Okres Zwykły

Słowo na Pustyni – Poniedziałek III Tygodnia Zwykłego

1 miesiąc temu

Ewangelia: Mk 16, 15-18
Słowo na pustyni: uwierzyć

Wiara i niewiara pociągają za sobą konkretne konsekwencje. Wiara prowadzi do zbawienia, niewiara do potępienia. Tym, którzy uwierzyli, Jezus powierza misję głoszenia Ewangelii, zapraszając tym samym do współpracy w dziele nawracania serc. Tym, którzy uwierzyli, Bóg obiecuje dać odpowiednią pomoc.

Jest tak wiele sposobów, na jakie możesz każdego dnia głosić światu Ewangelię – w swojej rodzinie, w miejscu pracy, w gronie przyjaciół, w relacji z tymi, którzy traktują Cię wrogo. Całe Twoje życie to przestrzeń życia Słowem i głoszenia go. Każde Twoje słowo i każdy gest może być narzędziem, które pomoże przyciągnąć innych do Boga.

Jak wygląda Twoja codzienność ze Słowem Bożym? Czy wierzysz Słowu? Czy ufasz temu, co Bóg do Ciebie mówi? W jaki sposób wcielasz naukę Ewangelii w życie? Czy Twoje życie jest świadectwem wiary dla innych? Co konkretnie oznacza dla Ciebie wezwanie Jezusa: “idź na cały świat głosić Ewangelię”? Które przestrzenie Twojego życia są przestrzeniami głoszenia? A może są jakieś  przestrzenie, z których wykluczasz Słowo, prowadząc ze złem dialog, zamiast je z mocą eliminować?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.