fbpx

Okres Zwykły

Słowo na Pustyni – III Niedziela Zwykła

1 miesiąc temu

Ewangelia: Mk 1, 14-20
Słowo na pustyni: Ewangelia

Jezus wzywa do nawrócenia. Konsekwencją nawrócenia jest zmiana hierarchii wartości. Człowiek nawrócony do Boga odwraca się od swojego starego życia, a zwraca się ku życiu do którego zaprasza go Bóg. Człowiek nawrócony wierzy w Ewangelię, wierzy w Słowo Boga, i żyje Nim na co dzień.

Żeby iść za Jezusem, każdego dnia musisz nawracać swoje serce od tego wszystkiego, co nie pochodzi od Niego oraz pielęgnować swoją wiarę w Ewangelię i zaufanie do Słowa Bożego. Tylko w ten sposób będziesz w stanie zostawić wszystko i pójść za Nim, a Twoje życie będzie przyciągać do Boga innych. Nawrócenie to punkt wyjścia, miejsce z którego rozpoczyna się Twoja podróż z Jezusem.

Jak rozumiesz proces nawracania się i przyjmowania Ewangelii? Czy pamiętasz, że jest to proces, nad którym musisz pochylać się każdego dnia? Czy wydaje Ci się, że moment nawrócenia – ta chwila, gdy pierwszy raz świadomie powiedziałeś Bogu “tak” – to meta, a nie linia startowa? Czy jest w Tobie gotowość, by zostawić wszystko to, co nie pochodzi od Boga i nie prowadzi do Niego, i iść za Nim, każdego dnia na nowo?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.