fbpx

Okres Zwykły

Słowo na Pustyni – Wtorek II Tygodnia Zwykłego

1 miesiąc temu

Ewangelia: Mk 2, 23-28
Słowo na pustyni: perspektywa

Kolejna sytuacja pokazuje, jak różne punkty widzenia mają ludzie i Bóg. Faryzeusze nie potrafią patrzeć inaczej na otaczającą ich rzeczywistość, jak przez literę Prawa. Prawo samo w sobie nie jest złe, lecz ich perspektywa jest zawężona. Przepisy stały się ważniejsze, niż człowiek, a przecież Bóg ustanowił Prawo, aby broniło człowieka i dbało o jego podstawowe potrzeby.

Bóg ustanowił pewne zasady. Pragnie, abyś ich przestrzegał dla swojego dobra. Te zasady dzielą Twoją codzienność na to, co przeznaczone dla Niego i na to, co przeznaczone dla Ciebie. Jednak Bóg nie jest automatem, który klasyfikuje wszystko w sztywne ramki. Życie także ma swoje prawa. Czasami trzeba np. zostawić Boga w świątyni aby pomóc Bogu w drugim człowieku. 

Przyjrzyj się dziś swojej perspektywie – przez jakie filtry patrzysz na otaczającą Cię rzeczywistość? Czym jest dla Ciebie Boże prawo, Jego przykazania i granice, które Ci wyznacza? Czy dostrzegasz w Ewangelii, jak czasami, w wyjątkowych sytuacjach, Bóg sam przekraczał ustanowione przez siebie Prawo? Czy pamiętasz historie biblijne, w które Bóg wszedł, zupełnie inaczej, niż się tego spodziewali ludzie?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.