fbpx

Okres Zwykły

Słowo na Pustyni – Czwartek II Tygodnia Zwykłego

1 miesiąc temu

Ewangelia: Mk 3, 7-12
Słowo na pustyni: cuda

Wieść o cudach rozeszła się szerokim echem, do Jezusa cisną się tłumy. Chorzy odzyskują zdrowie, złe duchy padają przed Jezusem. Bóg nie ma sobie równych. Panuje nad demonami, odwraca skutki każdej choroby.

Zwróć uwagę na dwa ważne szczegóły w dzisiejszej Ewangelii: moc złych duchów nie może się równać z Mocą Bożą, a cuda dzieją się wtedy, gdy Jezus jest blisko. To znaczy, że żadne zło nie jest silniejsze od Boga, a kiedy zbliżasz się do Niego, niemożliwe nie istnieje.

Bóg przychodzi, aby pochylić się nad Twoją biedą – czy oddałeś Mu już swój ból? Które miejsca bolą, jaka część Ciebie potrzebuje uzdrowienia? Czy wierzysz, że Jezus jest silniejszy niż jakiekolwiek zło? Czy ufasz, że On ma władzę i moc, aby powiedzieć “stop” złu w Twoim życiu? O jaki cud prosisz? Jakie cuda już wydarzyły się w Twoim życiu? Czy dostrzegasz, że cuda to rozpoznawalny znak Boga, który przychodzi, bo nie jest Mu obojętne to, czego doświadczasz?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.