fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Mk 1, 21-28

5 miesięcy temu

Wtorek I Tygodnia Zwykłego
Ewangelia: Mk 1, 21-28
Słowo na pustyni: władza

Jezus wyrzuca złego ducha z człowieka, którego spotyka w synagodze. Być może ten człowiek przez szereg lat uczestniczył w praktykach religijnych, mimo opętania. Same praktyki nie wystarczą. Potrzebne jest spotkanie z Żywym Bogiem. Tylko On ma władzę nad złymi duchami i tylko On może jej udzielić innym.

Bez Boga praktyki religijne to tylko zbiór nakazów i zakazów. Można chodzić do synagogi lub kościoła, a być daleko od Boga, dokonywać złych wyborów, otwierać się na działanie złego. Jeśli kiedykolwiek doświadczysz takiej sytuacji, pamiętaj, że to Bóg ma ostatnie słowo. On udzielił Swojego autorytetu Kościołowi a Jego nauka nie straciła nic ze swej Mocy.

Jezus ma władzę – jakie to ma dla Ciebie znaczenie? Jak rozumiesz władzę, w autorytecie której działa Kościół? Ludzie, którzy widzieli cuda, które sprawiał Jezus, byli zaskoczeni, nawet zszokowani – jak Ty reagujesz na cudowne, często niemożliwe do wytłumaczenia działanie Boga? Czy masz relację z Żywym Bogiem, który działa w Twoim życiu? A może wiara to dla Ciebie zbiór przykazań i praktyk do wypełnienia, które nie pociągają za sobą relacji? Czy badasz swoje serce w poszukiwaniu decyzji, które otwierają Cię na działanie złego ducha? Kto ma nad Tobą władzę, czyjej władzy się poddajesz – Boga czy szatana? 


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.