fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Mk 1, 29-39

2 tygodnie temu

Środa I Tygodnia Zwykłego
Ewangelia: Mk 1, 29-39
Słowo na pustyni: szukać

Jezus wędruje, naucza, uzdrawia i uwalnia. Idzie do tych, którym trzeba zanieść Światło Ewangelii, którzy są chorzy, zniewoleni, zgnębieni, zrozpaczeni, zrezygnowani. Wszyscy Go szukają, a szukając, odwracają swoją uwagę od siebie i skupiają ją na Bogu.

Bóg jest blisko Ciebie we wszystkich Twoich życiowych doświadczeniach. Czasami dopuszcza do Ciebie także trudne rzeczy, np. chorobę. We wszystkim pragnie, abyś Go szukał. Abyś Go potrzebował. On w jednej chwili może uczynić cud, ale potrzebuje Twojego serca zaangażowanego w relację z Nim. Jezus pragnie być blisko. 

Czy szukasz Boga we wszystkim, czego doświadczasz? Czy wychodzisz ze swojego problemu/swojej krzywdy i idziesz ku Bogu? Czy oddajesz Mu ciężar swojego cierpienia, swoją niemoc, bezradność? A może problemy, których doświadczasz, tak bardzo przysłaniają Ci wzrok, że najczęściej nie dostrzegasz Boga blisko siebie? Czy Twoje serce zna i szuka Jezusa zatroskanego o Ciebie, litującego się nad Tobą, pochylającego się nad Twoimi ranami?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.