fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Mk 1, 14-20

5 miesięcy temu

Poniedziałek I Tygodnia Zwykłego
Ewangelia: Mk 1, 14-20
Słowo na pustyni: blisko

Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Te słowa nie zostały wypowiedziane po to, aby straszyć. Jezus przychodzi, aby nawrócić serca. Powierza tę misję wybranym przez siebie ludziom, którzy mają głosić Ewangelię i wzywać do nawrócenia. Bo bliskie jest Królestwo  Boże, a Bóg pragnie, aby znalazł się w nim każdy człowiek.

Bóg pragnie Twojego nawrócenia. Pragnie wieczności z Tobą w Swoim Królestwie. Przybliżył je Tobie, uczynił je osiągalnym. Do niczego Cię nie przymusi, jeśli sam zrezygnujesz ze swojego dziedzictwa, ale nie podda się i będzie kierować do Twojego serca Słowo. Możesz je przyjąć lub odrzucić. Jesteś już bardzo blisko tego przyobiecanego daru.

Jak rozumiesz bliskość Królestwa Bożego? Co dla Ciebie, człowieka żyjącego w XXI wieku, oznaczają słowa Jezusa sprzed dwóch tysięcy lat, że czas się wypełnił? Czym jest dla Ciebie codzienny dar czasu? Jak go wykorzystujesz? Czy podejmujesz wysiłek nawrócenia? A może coś Cię zniechęca? Bóg zaprasza Cię także do współpracy w dziele głoszenia Dobrej Nowiny – jak odpowiadasz na Jego zaproszenie?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.