fbpx

Wielkanoc

Słowo na Pustyni – Środa – V Tydzień Wielkanocy

2 miesiące temu

Ewangelia: J 15, 1-8
Słowo na pustyni: trwać

Jezus na przykładzie winnego krzewu i latorośli tłumaczy, że życie to owoc zażyłej więzi duszy z Bogiem. Życie odcięte od Boga nie ostanie się, nie wyda owocu, nie przetrwa. Zostanie odcięte, odrzucone i uschnie.

Bóg pragnie, abyś wzrastał. Potrzebujesz więc korzeni, które zapewnić Ci może tylko Jezus. To On jest Winnym Krzewem zakorzenionym w Miłości Ojca. To Jego Serce jest źródłem Życia. Bez Niego “nic nie możesz uczynić”. Jeśli będziesz trwać w Bogu, On będzie trwać w Tobie. Jeśli odrzucisz Boga, On odrzuci Ciebie.

Czy każdego dnia pielęgnujesz swoje trwanie w Bogu poprzez modlitwę, lekturę Słowa Bożego, sakramenty święte i życie zgodne z chrześcijańskimi wartościami? Czy dostrzegasz, że gdy pielęgnujesz swoją więź z Bogiem, On także w Tobie trwa – Jego Słowo pracuje w Twoim sercu, Jego sakramentalna obecność oczyszcza i uświęca Twoją duszę, Jego przykazania stają się Twoimi dobrowolnymi wyborami?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.