fbpx

Wielkanoc

Słowo na Pustyni – Poniedziałek Wielkanocny

3 miesiące temu

Ewangelia: J 20, 1-9
Słowo na pustyni: Zmartwychwstanie

Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom. Widzą Go przemienionego, podchodzą blisko i słyszą, że nie muszą się bać. Jezus posyła je, aby świadczyły o Jego Zmartwychwstaniu, a wszystko wobec prób manipulacji ze strony żydowskich arcykapłanów, którzy przekupstwem chcą zatrzymać rozprzestrzenianie się prawdy o cudzie Wielkiej Nocy.

Stań dziś przy niewiastach, które oddają pokłon Zmartwychwstałemu Panu. I Ciebie Jezus posyła, abyś był świadkiem prawdy o tym, że Jezus żyje. W Twoich czasach również jest wielu takich, którzy uważają Zmartwychwstanie Jezusa za fikcję i którzy próbują na różne sposoby powstrzymać Prawdę. Nie bój się!

Jak bardzo wierzysz w Zmartwychwstanie Jezusa? Czy w swoim życiu świadczysz o tym, że Jezus żyje? Czy Go już spotkałeś? A może przeważa w Tobie lęk? Z jaką wiarą przyjmujesz w czasach nowych prześladowań chrześcijan za wiarę zapewnienie Jezusa, że nie musisz się bać? Komu możesz dziś powiedzieć o Bogu, który pokonał śmierć i zgładził grzech? Czy Zmartwychwstanie Jezusa przemieniło już Twoje życie?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.