fbpx

Wielkanoc

Słowo na Pustyni – V Niedziela Wielkanocna

2 miesiące temu

Ewangelia: J 15, 1-8
Słowo na pustyni: więzi

Jezus opowiada o tym, że Miłość tworzy więzi. Syn nie może istnieć bez Ojca. Latorośl nie może przetrwać bez winnego krzewu. Dusza potrzebuje Boga. Bóg pragnie troszczyć się o swoje stworzenie. Miłość Boga jest niezmienna, trwała i wierna, ale człowiek musi się nieustannie troszczyć o to, aby w Bożej Miłości trwać, aby jej nie zaniedbywać, nie porzucać, nie rozmieniać na drobne.

Nie jesteś dziełem przypadku. Jesteś chciany, kochany i zaopiekowany. Miłość Syna Bożego i Ojca otwiera Cię na relację, do której zostałeś wszczepiony przez Chrzest Święty. Bóg nieustannie troszczy się o tę więź z Tobą i zaprasza Cię do tego samego. Aby więź przetrwała, musisz uważać na swoje serce. To, z jakich soków czerpiesz, zdecyduje, jaki Twoje życie wyda owoc. Jeśli Twoja więź z Bogiem nie przetrwa, uschniesz.

W jaki sposób odpowiadasz codziennie na Boże zaproszenie do życiodajnej relacji z Nim? Bóg ze swej strony nie przestaje się o tę więź troszczyć – a Ty? Czy pamiętasz, że Jezus jest Życiem i że wiara, to nie recytowanie modlitw, a budowanie więzi?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.