fbpx

Wielkanoc

Słowo na Pustyni – Środa w Oktawie Wielkanocy

2 miesiące temu

Ewangelia: Łk 24, 13-35
Słowo na pustyni: Obecność

Mimo świadectwa niewiast, mimo ujrzenia pustego grobu, uczniowie są smutni. Nie wierzą w Zmartwychwstanie. Są pogrążeni w swoich zawiedzionych nadziejach i oczekiwaniach. Stają z Jezusem twarzą w twarz i Go nie poznają. Zamknięci w bólu, zamykają się na Słowo. Dopiero przy “łamaniu chleba” rozpoznają Jezusa. To spotkanie z Nim wyrwało ich z marazmu smutku, natychmiast ruszyli w drogę, aby dać świadectwo, że Jezus żyje.

Potraktuj wyrzut, jaki Jezus uczynił swoich uczniom (Jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy!) jako zaproszenie Boga do jeszcze większego zaufania w Słowo. On wypełnił każdą złożona obietnicę. Jedną z nich jest nieprzemijająca Obecność, którą, tak jak uczniowie, możesz odkryć w darze Eucharystii. Każdego dnia w każdym kościele podczas “łamania Chleba” Jezus daje Ci się poznać.

Przyjrzyj się swojemu życiu – jesteś w drodze, ale czy dostrzegasz na niej obok siebie Boga? Czy naprawdę wierzysz, że “Pan rzeczywiście zmartwychwstał”? Czy bliskość Boga rozwiewa Twój smutek i porywa Cię, by świadczyć o tym, że Jezus żyje? A może Twoje serce przegapia Jego Obecność i masz wrażenie, że Bóg zostawił Cię samego sobie? Czy Twoje życie jest nieustannym poznawaniem Jezusa i spotykaniem się z Nim na “łamaniu Chleba”?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.